INFORMATION

INFORMATION

INFORMATION

INFORMATION

INFORMATION

Liên hệ với chúng tôi
028-3910 6699
Thời gian: 8:30~17:30

INFORMATION

Là bảng hiệu chỉ dẫn quan trọng để hướng dẫn số lượng người không nhất định tại 1 địa điểm; hoặc là bảng hiệu hướng dẫn tổng hợp tại các thiết bị công cộng, thiết bị thương mại; bảng hướng dẫn các tầng, lầu của các tòa nhà văn phòng.

Universal, Barrier-free, ký hiệu chữ nổi

INFORMATION

 

--------------------------------------------------------------------------------------

SPEC

  •     W6000×H3000
  •     Dán inkjet lên tấm nhôm

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

SPEC

  •     W3830×H1000
  •     Gia công SUS, sơn

 

 

Biển báo thông tin

------------------------------------------------------------------------------

 

Nút 1 Nút 2